Відділення інтенсивної терапії невідкладних станів

Історія відділення

ВІТЗП- інтенсивної терапії загального профілю

Хвороби, травми та їх вкрай важкі наслідки, які іноді ставлять під сумнів можливість життя взагалі, переживають тисячі і мільйони людей у ​​всьому світі. Ще недавно більшість з них, на минулому етапі стану медичної науки неможливо було і врятувати. Але людська цивілізація в 20 столітті стрімко розвивається. Науково-технічний прогрес вивів людину в космос. Так само стрімко ми пізнаємо людину, його хвороби, страждання і процеси вмирання. Прогрес медичної науки привів до розуміння механізму відхилення від того ідеального зразка, який був створений Великим Творцем. Інтенсивна терапія і реанімація стала звичайною і в той же час іноді і незвично складною, але дала можливість людям пережити стани і стадії хвороби, які називаються термінальними станами і смертю. Смерть, як заключна частина життя кожної людини – неминуча і рано чи пізно настане, незалежно від соціальних умов і успіхів медицини. Ми не в силах її скасувати, але в наших силах зробити її безболісною, не страшною і гідною. А найважливіше - пережити критичний стан, зумовлений хворобою. Бажано, щоб людина повноцінно жила до похилого віку, проживши велике, цікаве,  наповнене життя.  

З часів Гіппократа і до сьогодні основним каноном медицини є боротьба за життя хворого до останніх можливостей лікаря, що визначаються його знаннями, вміннями, мудрістю, а так само розвитком медичної науки на даний момент часу. У другій половині 20 століття пізнання патофізіологічних механізмів термінальних станів і вмирання призвело до того, що лікарі зрозуміли, як зупинити ці процеси, стабілізувати стан хворих, а часто і повернути хворого до життя. З'явилася нова спеціальність лікар-реаніматолог, фахівець з інтенсивної терапії та реанімації. Назріла необхідність створення в лікувальних установах відділень, основним завданням яких є висококваліфікована діагностика і лікування невідкладних і термінальних станів, проведення ефективних сучасних реанімаційних заходів.

У 1987 році в Київській міській клінічній лікарні № 1 було створено відділення інтенсивної терапії загального профілю як підрозділ відділення анестезіології. Ініціаторами створення цього підрозділу були тоді головний лікар Салюта Михайло Юхимович і завідувач відділенням кардіології Дорошенко Борис Георгійович.

Hеобхiднiсть створення подібної структури в складi анестезіологічно-реанiмацiйної служби у багатопpофiльної лiкаpнi була обумовлена тим, що великий відсоток хворих, які мали велику iмовipнiсть несприятливої течiї захворювання i небезпеки для життя - складали хвоpi з важкою терапевтичною патологією. Також, значну pоль в пpийняттi вище вказаного рішення зiгpало стpiмке зростання чисельності населення Харкiвського та Дарницького pайонiв міста Києва та аналіз летальності, якості i обсягу медичної допомоги в умовах вiддiлень терапевтичного пpофiлю. Ці та інші фактори стали підставою для організації пiдроздiлу інтенсивної терапії загального профілю.

Лiкаpi, які працюють тут, пройшли школу кардiореанiмацiйних бригад швидкої допомоги, вiддiлень анестезіології та інтенсивної терапії, кардiореанiмацiй.

Становлення i розвиток накопиченого клiнiчного досвіду, органiзацiйного удосконалення служби, підвищення кваліфікації персоналу, матеріальне забезпечення було можливе при активній допомозі адміністрації лiкаpнi, творчому ентузіазмi лiкаpiв вiддiлення. Консультують та пpиймають участь у лiкуваннi хворих пpофесоpи, доценти кафедр медичного інституту, розташованого на базі клінічної лiкаpнi №1. 

Значний вклад в організацію, розвиток відділення, професійну підготовку лікарів, прищеплення у них мудрості і творчості в процесі діяльності приймав керівник служби реанімації та анестезіології професор Карпенко Анатолій Степанович, який зовсім недавно пішов на заслужений відпочинок. Але всі співробітники відділення інтенсивної терапії добре та й надовго запам’ятають його уроки медицини, мудрості, життя.

Фото 2005р..
Завідувач відділенням анестезіології
та інтенсивної терапії,
доктор медичних наук, професор
Карпенко Анатолій Степанович

Фото 2005р..
Огляд важкохворого професором Карпенко А. С.
та лікарями відділення 

За останні роки якісно змінився статус відділення. Тут працюють висококваліфіковані фахівці: лікарі та медичні сестри. Впроваджена велика кількість новітніх методик діагностики та лікування важко хворих з важкою гострою та хронічною загально-терапевтичною патологією.

 

 

Кононюк Олександр Анатолійович
завідувач відділення інтенсивної терапії загального профілю,
лікар вищої категорії

 Завідував відділенням до 2020 року – Кононюк Олександр Анатолійович, лікар вищої категорії зі стажем роботи понад 35 років. Високофаховий спеціаліст, мудра людина, яка виховала багато учнів. Має великий стаж науково-педагогічної діяльності на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії у медичному університеті УАНМ. Вивчив, розробив та впровадив багато новітніх методик в лікуванні серцево-судинних, неврологічних та інших захворювань. Учасник багатьох вітчизняних та закордонних науково-практичних конференцій за своїм фахом та суміжними медичними спеціальностями (Москва, Барселона, Берлін, Атланта та ін.), про що свідчать сертифікати та дипломи учасника. 

Кононюк О.А. - автор статей у друкованих виданнях: "Біль та знеболювання", "Здоров'я України" та ін. Зараз він займається проблемами раннього тромболізісу при гострому Q-інфаркті та при ішемічному інсульті, нейропротекції. У своїй нелегкій, але такій важливій роботі Олександру Анатолійовичу допомогає поєднання багаторічного досвіду з організаторськими здібностями та такими особистими якостями, як багатогранна освіченість, відданість справі. Член експертної групи по вивченню проблем летальності та керевник етичного комітету у Київській міській клінічній лікарні №1.

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ