Відділення інтенсивної терапії загального профілю (БРІТ)

Відділення інтенсивної терапії загального профілю-БРІТ СЬОГОДНІ

Вiддiлення на сьогоднішній час має достатню кiлькiсть сучасної діагностичної i лікувальної апаратури, забезпечено необхідними медикаментами. Придбане новітнє обладнання: моніторні системи, сучасні апарати ШВЛ, ліжка з електроприводом та інше. 

Вiддiлення інтенсивної терапії загального профілю та кардіореанімації розраховано на 9 ліжок, складається з 2-х блоків інтенсивного спостереження i лікування та pеанiмацiйного залу, де є все необхідне для проведення реанiмацiйних заходів, малих інвазивних, лікувальних та діагностичних втручань в повному обсязі.

 

 

У палаті реанімації лікар Кононюк О.А.
з медсестрами Охріменко В.А. та Корсаковою А.О.

Спеціалісти відділення:

Попелим Любов Василівна - закінчила лікувальний факультет Кримського медичного інституту у 1984 р. Після проходження інтернатури працювала лікарем кардіореанімаційної бригади Швидкої Медичної Допомоги міста Києва. В Київській міській клінічній лікарні №1 працює з 1993 року. Спеціаліст вищого ґатунку. Не зважаючи, на довгий строк роботи зберегла добре і чуйне серце, добру душу і людинолюбство. Такого ставлення до страждань хворих, самовіддачі зараз важко знайти у сучасних медиків. Вона еталон ставлення до хворих, вирішення їх проблем і старання всіма силами полегшити їх біль. Любов Василівна - невичерпне джерело новаторських думок та ідей, енергії та мудрості. Працюючи викладачем у медичному коледжі, передала свої знання та практичні навички майбутнім медикам. Має багато відзнак та заохочень від адміністрації лікарні, Державної Адміністрації міста Києва та Дарницького району. 

Федоряк Світлана Сергіївна – після закінчення Черновецького медичного університету у 1987 році пройшла інтернатуру за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». З 1992 року молодим спеціалістом почала свою трудову діяльність у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні №1. Паралельно активно займалася науковою діяльністю. Захистила кандидатську дисертацію у 1995 році. Володіє багатьма методами інтенсивної терапії при гострих невідкладних станах. Вивчає і застосовує сучасні методи інтенсивної терапії, методи детоксикації та ранньої реабілітації при лікуванні хворих. Приймає активну участь у загально лікарняних, міських та республіканських конференціях. Є куратором і наставником молодих спеціалістів, як лікарів так і середнього медперсоналу. Користується повагою серед співробітників відділення та хворих. Має відзнаки та заохочення.

Рибак Євгенія Вікторівна, Полосіна Поліна Володимирівна, Гончарук Ольга Валеріївна, Яременко Максим Олександрович - молоді та амбітні спеціалісти, які жадібно і швидко вбирають все краще, що можуть їм дати їхні старші колеги. Майже всі вони пройшли удосконалення в різних провідних медичних центрах України та за кордоном. Вони мають яскраве майбутнє і сподіваємося стануть справжнім «Золотим трудовим фондом» нашої клініки. Вже зараз їм довіряють проведення складних діагностичних і лікувальних маніпуляцій. Вони залучаються до курації консультацій складних і вкрай важких хворих. Беруть активну участь у клінічних конференція різного рівня - як в лікарні, так і в Україні та за її межами.

Багаторічним і беззмінним керівником і організатором роботи середнього і молодшого медичного персоналу є Раїса Григорівна Василенко – старша медична сестра відділення інтенсивної терапії.

З ними поруч трудяться медичні сестри: Пасько Валентина Федорівна, Насонова Леся Володимирівна, Калюжная Тетяна Віталіївна, Міроненко Анастасія Іванівна, Кобзар Наталія Василівна, Сай Ганна Володимирівна, Лях Тамара Миколаївна, Охріменко Валентина Анатоліївна, Корсакова Анна Олександрівна та інші.

Велику роботу проводять і молодші медичні сестри, очолювані сестрою-господаркою Раїсою Іванівною Киселицею. Це Трач Ганна Олександрівна, Ребченко Тетяна Григорівна, Чабан Світлана Петрівна, Сонько Лідія Андріївна, Коротєєва Надія Андріївна.

Лікарі відділення інтенсивної терапії загального профілю володіють сучасними методиками інтенсивної терапії та реанімації у невідкладній кардіології, пульмонології, неврології та інших напрямках медичної практики. Стежать за сучасними розробками і впровадженням новітніх технологій в сфері лікування пацієнтів у критичних станах. Відстежуються і аналізуються вітчизняні та зарубіжні періодичні видання з анестезіології та інтенсивної терапії. Використовуються українські та європейські протоколи і алгоритми діагностики та лікування. У разі необхідності запрошуються вузькопрофільні фахівці для надання консультативної допомоги. Консультують та приймають участь у лікуванні хворих професори, доценти, асистенти кафедр Медичного Університету ім. О.О. Богомольця.

На базі відділення інтенсивної терапії проводяться науково-практичні клінічні конференції, теоретичні та практичні навчання прийомам та методикам інтенсивної терапії та реанімації для лікарів і медичних сестер лікарні.

Розроблені і впроваджені в повсякденну практику алгоритми лікування:

 • гострої дихальної недостатності при важких формах пневмоній, 
 • бронхіальної астми і статусу,
 • інфаркту міокарда,
 • тромболітичної терапії при інфаркті міокарду,
 • порушень серцевого ритму,
 • тромбоемболії легеневої артерії,
 • діабетичного кетоацидоза і діабетичної коми,
 • ботулизма,
 • інсульту,
 • печінкової та ниркової недостатності
 • та інших невідкладних станах.

У відділенні проводяться такі дослідження:

 • електрокардіографія,
 • черезстравохідна діагностична та лікувальна стимуляція серця,
 • ендокардіальна діагностична та лікувальна стимуляція серця,
 • ехоэнцефалоскопію,
 • моніторінг ЕКГ, АТ, ЦВТ, пульсу, сатурації кисня,
 • моніторинг лабораторних показників,
 • контроль та моніторинг внутрішньосерцевої гемодинаміки при катетеризації легеневої артерії за допомогою катетера Сван Ганца,
 • фібробронхоскопія лікувальна та діагностична,
 • рентгенологічні дослідження мобільним рентген апаратом,
 • ШВЛ,
 • тканинний медикаментозний електрофорез,
 • люмбальна пункція,
 • пункція центральних вен
 • та інше.

Завідуюча лабораторією відділення БРІТ
Гарбарчук О.І., кандидат біологічних наук

 

Роботу на спектрофотометрі проводить
лікар-лаборант Мітіна Л.В.

 

Лікар-лаборант Мітіна Л.В.

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ