Відділення променевої діагностики (рентген, УЗД, СКТ, МРТ І КТ)

Відділення променевої діагностики (рентген, УЗД, СКТ, МРТ І КТ)

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ  є   діагностичним  підрозділом  КНП «Київська міська клінічна лікарня №1»,  оснащеним  сучасним  потужним обладнанням та висококваліфікованими спеціалістами, що  виконують широкий спектр інструментальних діагностичних досліджень (цифрова рентгенографія з томосинтезом, МРТ, МСКТ, УЗД).  Основне завдання відділення – вчасне надання достатньої та достовірної комплексної діагностичної інформації про пацієнта спеціалістам лікарні. 

   З 2018 року переоснащення відділення та впровадження найсучаснішої та найбільш досконалої внутрішньолікарняної електронної системи обліку та передачі  медичної інформації, що  дозволяє скоротити діагностичний період, з мінімальними фізичними та матеріальними затратами  створювати та зберігати медичну інформацію у цифровому форматі,  терміново та безперешкодно передавати її лікарям всіх відділень лікарні, оперативно реагувати та змінювати план лікування пацієнта. 

    З 2020 року відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій  амбулаторні пацієнти можуть отримати  у КНП «КМКЛ №1» безкоштовні діагностичні послуги  за електронним направленням від лікаря первинної ланки після реєстрації та  створення єдиної електронної картки пацієнта в електронній базі лікарні та отримання талону на дослідження на певну дату та  час.  

  image000

 

ЗАВІДУВАЧ  ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ

ЛІКАР  РЕНТГЕНОЛОГ  ВИЩОЇ  КАТЕГОРІЇ

ОСТАФІЙЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Рентгендіагностичні кабінети відділення променевої діагностики устатковані цифровими рентгенівськими апаратами. 

• Рентгенодіагностичний кабінет травмпункту № 145  оснащений рентгенівським стаціонарним комплексом  Emansis Digital X RAY System PLX-140, працює  цілодобово, приймає пацієнтів травмпункту  та приймального відділення  за направленнями  чергових лікарів  лікарні.

• Рентгенодіагностичний кабінет № 237   оснащений  потужною рентгеноскопічною  цифровою станцією Shimadzu  Flexavision HB, виробництва Японії (2016  року випуску). Тут виконують всі види рентгеноскопічних та рентгенографічних процедур, рентген-ендоскопічні малоінвазивні втручання.

• Рентгенодіагностичний кабінет № 234 оснащений надсучасною  унікальної рентгенографічною та  флюороскопічною системою  з томосинтезом  Xcellence Dynamic (Radiologia S.A., Іспанія), встановленою у 2020 році.

image001

 

Томосинтез — методика променевої діагностики, за допомогою якої    генерується довільна кількість пошарових зображень досліджуваної ділянки за один прохід рентгенівської  трубки.  Це дає змогу побачити більш точну картину патологічних  змін у порівнянні із звичайною  рентгенографією. Томосинтез дозволяє в рутинній діагностичній  практиці вирішити проблему підтвердження чи виключення підозрілих або сумнівних уражень,  виявлених при рентгенографії, що виключає  необхідність  проведення МСКТ у більшості  пацієнтів. Томосинтез перемагає цифрову рентгенографію в діагностиці  вогнищевих утворень в легенях, дуже  ефективний для динамічного контролю лікування пухлинних та   запальних захворювань легень.   Дані виявлені в легенях при томосинтезі можна співставити з показниками при  МСКТ, відповідно томосинтез виступає в якості методики вибору при скринінгу раку легень. При використанні  томосинтезу  для  дослідження дрібних внутрішньолегеневих вогнищ чутливість та специфічність  приблизно  в два рази вище, ніж при традиційній рентгенографії, а дозове навантаження менше, ніж  при КТ (при томосинтезі  грудної клітки  опромінення можна співставити з  таким  при цифровій рентгенографії грудної клітки в боковій проекції та складає  0,10–0,14 мЗв). Ще однією суттєвою  перевагою томосинтезу перед мультизрізовою  комп’ютерною томографією є набагато менший час, що необхідний для інтерпретації  даних.  

 Хоч найбільше використання даний метод знаходить при діагностиці захворювань легень, але він також дуже ефективний  при дослідженні  ЛОР-органів, опорно-рухового апарату.  Особливо цінний  томосинтез при діагностиці патологій осьового скелету  та складних анатомічних  зон. 

Томосинтез в сучасній торакальній діагностиці знаходиться між цифровою рентгенографією та МСКТ. 

Недоліком методу є відсутність  контрастного  підсилення та низка роздільна здатність: не  візуалізуються  дрібні судини,  структури середостіння, черевної порожнини, м’які тканини. Дослідження проводиться в одній площині, що не дає змогу трьохвимірної реконструкції.

 

Сучасні можливості променевої  діагностики дозволяють  виявляти дрібновогнищеві утворення легень на ранніх стадіях, що дає змогу їх ранньої  верифікації та своєчасного проведення ефективного лікування. 

Скринінгова програма по виявленню ранніх форм периферичного раку легень з використання низькодозового томосинтезу замість СКТ  потребує  менших економічних  затрат без  втрати медичної ефективності

Основною перевагою даної  методики є низьке променеве навантаження у порівнянні з МСКТ  та в 2 рази вища чутливість та специфічність у порівнянні із стандартною рентгенографією.

 

image002-minimage003

 

КАБІНЕТ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ (МРТ)

Кабінет МРТ оснащений магнітно-резонансним томографом GENERAL ELECTRIC Signa з напруженістю  магнітного поля 1,5 Тесла (2008 року виробництва).

image004

 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – сучасний високоінформативний та достатньо безпечний метод діагностики (без використання потенційно небезпечного іонізуючого випромінювання), сутність якого полягає в отриманні пошарового зображення анатомічної ділянки  як мінімум в трьох взаємно перпендикулярних проекціях. Новітні технології  втілені  в сучасному потужному обладнанні  дозволяють за найкоротший час (за 2-5 хвилин) отримати серію зрізів товщиною від 0,6-2 мм. 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – «королева» нейровізуалізації. Це метод, що з ювелірною точністю  дозволяє  вивчити  структурні зміни  нервової системи від великих півкуль головного мозку до  тонких нервів, аж навіть до вазоневральних конфліктів між  дрібними нервовими корінцями  та тонкими гілочками судин. 

В  ортопедії та  травматологічній практиці, на відміну від рентгенівських методів,  МРТ дає цінну  інформацію про хрящі, зв’язки,  капсули суглобів та м’які тканини. 

МРТ – незамінний  метод  в  діагностиці  утворень органів малого тазу, це  «золотий» стандарт в стадіюванні  пухлинних  захворювань  передміхурової залози, прямої кишки,  жіночих статевих органів.

В діагностиці патології органів черевної порожнини та заочеревинного простору МРТ являється методом вибору, залишаючи почесне  місце лідера для мультиспіральної комп’ютерної томографії, яка менш чутлива  до рухів (дихання, пульсації судин, перистальтики ШКТ) та має значні переваги у швидкості сканування. Але враховуючи  значне променеве навантаження під час СКТ  (10 мЗв  за одне дослідження тулуба з контрастуванням) при виборі методу діагностики для молодого населення,  в онкологічній  практиці на етапі контрольних скринінгів, на перше місце знов виходить МРТ, як безпечний метод отримання інформації.

 

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ  ПРОВОДЯТЬСЯ:

- Головний мозок з використанням  дифузійно-зважених зображень  (DWI), що дає можливість  в найперші часи  порушення мозкового кровообігу  виявити інфаркт речовини мозку 

- Безконтрастна ангіографія голови та шиї з 3D-реконструкціями, дозволяє виявити анатомічні особливості магістральних артерій та їх крупних гілок 

- Тонкозрізове дослідження мостомозочкового кута (товщина зрізу 0,5-0,8 мм)

- Дослідження гіпофізу та параселлярної області (товщина зрізу 0,5-2 мм)

- Дослідження орбіт 

- Дослідження краніовертебрального переходу

- Дослідження шийного, грудного, попереково-крижового відділів хребта

- Дослідження суглобів та м’яких тканин кінцівок

- Дослідження черевної порожнини

- Дослідження заочеревинного простору (нирок)

- Дослідження органів малого тазу 

- МР-холангіопанкреатографія

Нажаль і цей майже досконалий метод, має свої обмеження та незручності.

Першим обмеженням – є вага та об’єм  пацієнта (вага до 100 кг, окружність талії до 120 см).

 

Абсолютні протипокази для проведення МРТ

1. наявність металевих кліпс на судинах головного мозку

2. наявність феромагнітних та електронних  кохлеарних імплантів 

3. наявність штучного водія ритму серця 

4. наявність крупних  металевих уламків в м’яких тканинах організму

5. наявність післяопераційних металевих конструкцій 

 

Відностні  протипокази для проведення МРТ

1. наявність неферомагнітних кохлеарних імплантів та нервових стимуляторів

2. наявність штучних суглобів, кліпс на внутрішніх органах, протезів клапанів серця

3. перший триместр вагітності (на даний час зібрано недостатня кількість доказів про відсутність  тератогеного ефекту магнітного поля, однак  цьому методу  віддають перевагу  над  рентгенографією та  комп’ютерною томографією)

4. важка серцева недостатність

5. татуїровки на шкірі, виконані з барвниками, що містять металеві сполуки (можуть виникнути опіки)

6. клаустрофобія  (доцільно   проводити це дослідження в стані медикаментозного сну під контролем анестезіологів)

7. неадекватний психічний стан пацієнта (доцільно   проводити це дослідження в стані медикаментозного сну під контролем анестезіологів)

 

При проведенні МРТ з в/в контрастуванням додаються такі протипокази:

• гемопоетична анемія;

• індивідуальна  непереносимість компонентів контрастного препарату;

• хронічна ниркова  недостатність;

• вагітність в будь-якому терміні (через проникнення контрасту  крізь плацентарний бар’єр  та недостатньо вивчений  його вплив  на плід).

При наявності у пацієнта відносних протипоказів  необхідно попередити про це лікарів та медичний персонал, що працює в кабінеті МРТ.

 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ МРТ:

1. Попередня підготовка пацієнта необхідна тільки при обстежені органів черевної порожнини та малого тазу. Напередодні обстеження бажано виключити із раціону  продукти харчування, які підсилюють газоутворення в кишківнику, а саме чорний хліб, капусту, кисломолочні продукти, сирі фрукти та овочі. При наявності метеоризму рекомендований прийом Еспумізану. В день обстеження за 2 години до процедури необхідно випити 2 таб. Дротаверину (Но-шпи).

2. Перед обстеженням пацієнт знімає  прикраси, окуляри, годинник та одяг, що містить металеві елементи (зачіпки, ґудзики, блискавки, кнопки та ін.) та одягає свою змінну одежу чи медичний халат, отриманий в кабінеті МРТ. Всі свої речі пацієнт лишає в кімнаті-роздягальні.

3. Прийом пацієнтів проводиться за  попереднім записом на певний час.

 

Кабінет МРТ розташований на 1-му поверсі лікувально-діагностичного  корпусу  лікарні, працює за графіком

тел. (044) 564-6500, (097) 334-5641,  (095) 6258589

 

КАБІНЕТ МУЛЬТИСПІРАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ  ТОМОГРАФІЇ (КТ)

Кабінет МСКТ  оснащений  комп’ютерним томографом GE REVOLUTION EVO 128 зрізів (2020 року виробництва).

image005-min

 

Комп’ютерна  томографія (КТ) – метод пошарової діагностики з  використанням  іонізуючого випромінювання з можливістю отримання зображень анатомічної ділянки  в трьох взаємно перпендикулярних проекціях. Новітні технології  втілені  в  нашому 128 зрізовому томографі GE Revolution Evo (2020 року виробництва), що  дає змогу отримати високу просторову роздільну здатність за найкоротший час  сканування з невисоким  променевим  навантаженням.

Сьогодні МСКТ – провідний  метод діагностики багатьох захворювань головного мозку, хребта, легень та середостіння, органів черевної порожнини та заочеревинного простору, серця та судин. 

В новітнє програмне забезпечення томографу GE Revolution Evo втілені всі найпрогресивніші  технічні розробки, що значно розширюють діагностичні можливості та дозволяють:

- Зменшити час сканування, а відповідно и променеве навантаження на пацієнта приблизно на 30 %

- Розширити площу сканування не втрачаючи при цьому високу роздільну здатність  

- Провести коронарографію  та виявити рані атеросклеротичні зміни на стінках коронарних артерій,  визначити  кальцієвий індекс

- Створити «віртуальні 3D-реконструкції  (синусоскопія, бронхоскопія,  колоноскопія)

- Точно та якісно виміряти об’єм правого та лівого шлуночків серця та фракцію викиду, а також поміряти масу міокарду та  функціональні параметри шлуночків.

 

Абсолютних протипоказів для проведення МСКТ не має.

     Метод можна використовувати для пацієнтів в будь-якому стані  (навіть при штучній вентиляції легень). 

 

Відностні протипокази для проведення МСКТ

• Через променеве навантаження обстеження вагітних та дітей має бути обґрунтовано  в кожному конкретному випадку.

• Наявність підвищеної чутливості до йодовмісних  контрастних препаратів потребує обережності при  проведенні МСКТ з контрастним підсиленням.  

• Хронічна ниркова  недостатність потребує контролю функції нирок (перед проведенням обстеження пацієнт має надати аналіз крові на сечовину та креатинін) 

При наявності у пацієнта відносних протипоказів  необхідно попередити про це лікарів та медичний персонал, що працює в кабінеті МСКТ.

 

ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ МСКТ:

1. Прийом пацієнтів проводиться за  попереднім записом на певний час.

2. Комп’ютерна томографія з внутрішньовеним контрастуванням проводиться натщесерце, тому необхідно утриматись від прийому їжі як мінімум за 3 години до обстеження. 

3. У разі прийому пацієнтом препаратів, що знижують рівень цукру у крові (Метформін), необхідно за 48-72 год. до обстеження відмінити препарат. 

4. Перед проведенням обстеження пацієнт має надати аналіз крові на сечовину та креатинін давністю не більше 3 діб.

5. У разі  проведення дослідження черевної порожнини  необхідна попередня підготовка товстого кишківника (прийом послаблюючих засобів Фортранс, Фософо-Сода або інш. за інструкцією).

6. При дослідженні  черевної порожнини  за 30-40 хв. до початку обстеження рекомендовано випити 0,5-1,0  л води без газу.

7. На дослідження з контрастом пацієнт має прибути у відділення завчасно, за 30 хв. до початку обстеження.

 

Кабінет МСКТ розташований на 1-му поверсі лікувально-діагностичного  корпусу  лікарні, працює в цілодобовому режимі

тел. (044) 564-6500, (097) 334-5641,  (095) 6258589

 

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ  є   діагностичним  підрозділом  КНП «Київська міська клінічна лікарня №1»,  оснащеним  сучасним  потужним обладнанням та висококваліфікованими спеціалістами, що  виконують широкий спектр інструментальних діагностичних досліджень (цифрова рентгенографія з томосинтезом, МРТ, МСКТ, УЗД).  Основне завдання відділення – вчасне надання достатньої та достовірної комплексної діагностичної інформації про пацієнта спеціалістам лікарні.

   З 2018 року переоснащення відділення та впровадження найсучаснішої та найбільш досконалої внутрішньолікарняної електронної системи обліку та передачі  медичної інформації, що  дозволяє скоротити діагностичний період, з мінімальними фізичними та матеріальними затратами  створювати та зберігати медичну інформацію у цифровому форматі,  терміново та безперешкодно передавати її лікарям всіх відділень лікарні, оперативно реагувати та змінювати план лікування пацієнта.

    З 2020 року відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій  амбулаторні пацієнти можуть отримати  у КНП «КМКЛ №1» безкоштовні діагностичні послуги  за електронним направленням від лікаря первинної ланки після реєстрації та  створення єдиної електронної картки пацієнта в електронній базі лікарні та отримання талону на дослідження на певну дату та  час. 

 

 

ЗАВІДУВАЧ  ВІДДІЛЕННЯ променевої діагностики
ЛІКАР  РЕНТГЕНОЛОГ  ВИЩОЇ  КАТЕГОРІЇ
ОСТАФІЙЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Рентгендіагностичні кабінети відділення променевої діагностики устатковані цифровими рентгенівськими апаратами.

 

·        Рентгенодіагностичний кабінет травмпункту № 145  оснащений рентгенівським стаціонарним комплексом  Emansis Digital X RAY System PLX-140, працює  цілодобово, приймає пацієнтів травмпункту  та приймального відділення  за направленнями  чергових лікарів  лікарні.

 

·        Рентгенодіагностичний кабінет № 237   оснащений  потужною рентгеноскопічною  цифровою станцією Shimadzu  Flexavision HB, виробництва Японії (2016  року випуску). Тут виконують всі види рентгеноскопічних та рентгенографічних процедур, рентген-ендоскопічні малоінвазивні втручання.

 

·        Рентгенодіагностичний кабінет № 234 оснащений надсучасною  унікальної рентгенографічною та  флюороскопічною системою  з томосинтезом  Xcellence Dynamic (Radiologia S.A., Іспанія), встановленою у 2020 році.

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ