Головна

Історія терапевтичного відділення №1

Терапевтичне відділення №1 було організоване на початку існування лікарні (1951р.) та було розраховане на 20 ліжок. Допомога надавалась пацієнтам з ураженням бронхо-легеневої системи, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, патологією нирок і т.п.

Необхідно відмітити ентузіазм тих спеціалістів, які починали цю працю. На периферії, на віддалі від центру міста, велась кропітка робота медиків на чолі з першою завідуючою відділення Гафт Ц.М. (1951р. по 1960р.)

Ця героїчна праця медиків починалася в одноповерховому не пристосованому (з позиції сьогодення) корпусі. Незважаючи на це, рівень терапевтичної медичної допомоги з кожним роком зростав. До роботи в лікарні залучались провідні фахівці системи охорони здоров'я.

В 1958 році кількість терапевтичних ліжок збільшується до 40, в 1960 - до 60. Велась розбудова лікарні, зводились нові корпуси.

В 1975 році в новому 9-ти поверховому корпусі відкрилось 5 терапевтичних відділень, розрахованих на 320 ліжок. Склалися сприятливі умови для їх спеціалізації. Кардіологічне відділення відкрито у 1976р., гастроентерологічне - у 1976р., ендокринологічне - у 1979р. Придбання спеціалізованого обладнання та розвиток діагностично-лабораторної служби дозволили надавати спеціалізовану допомогу хворим.

Починали цю роботу лікарі Уманський В.Г., Ляшенко Н.Г., Тітомир А.І.,  Беда М.Д., Скібун В.М., Дорошенко Б.Г.

Багато років завідуючим терапевтичним відділенням був Тітомир Анатолій Іванович, який зараз очолює відділення клінічної імунології. Борис Георгійович Дорошенко, який тепер працює в клініці невідкладної кардіології, теж декілька років очолював це відділення. Його наступником став Сміщук Юрій Олексійович. Близько п'яти років терапевтичним відділенням завідував проф. Назар Павло Степанович, який, крім того, був завідуючим кафедрою госпітальної та факультетської терапії інституту УАНМ.

На базі терапевтичного відділення лікарні були створені бази для науково-дослідницької та практичної діяльності, підготовки нового покоління медиків; організовані кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та госпітальної терапії медичного інституту УАНМ (1994р.). Тут працювали і працюють корифеї лікарської справи: Персидський В.Н., Терно В.С., Штанько В.Я., Брезинський М.А., Назар П.С., Чабан Т.І. Завдяки їм якість діагностики та медичної допомоги піднялася на більш високий рівень.

Подальша оптимізація терапевтичної допомоги потребувала організації двох терапевтичних відділень (2000р.). Перше терапевтичне відділення очолила лікар вищої категорії Мазурок Людмила Михайлівна. Воно займається проблемами та лікуванням захворювань серцево-судинної, гепатобіліарної і бронхо-легеневої систем та нирок. Велика увага приділяється корекції імунологічних відхилень при даних патологіях.

Друге терапевтичне відділення, яке очолив лікар вищої категорії Пінчук-Миколайчук В.П., надавало допомогу хворим з серцево-судинною недостатністю, ендокринною патологією.

Ці терапевтичні відділення були основною базою госпітальної та факультетської терапії медичного інституту. У 2000-2002 роках кафедрою терапії завідував професор Фуштей І.М. Він очолював наукову і діагностично-лікувальну роботу клініки. 

 

Завідуючий кафедрою
госпітальної та факультетської терапії
Чабан Тарас Іванович

З 2002 року Кафедру госпітальної та факультетської терапії очолював доктор медичних наук, професор Чабан Тарас Іванович. В 1988 році він закінчив Донецький медичний інститут, в 1990 році закінчив клінічну ординатуру з кардіології. З 1990 по 1996 рік працював лікарем анестезіологом-реаніматологом в блоці інтенсивної терапії інфарктного відділення лікарні швидкої допомоги м. Донецька, асистентом кафедри внутрішніх хвороб Донецького медичного інституту. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену вивченню інфаркту міокарда. У 1996-1999 рр. працював в Інституті кардіології ім. М.Д. Стражеска, де і закінчив докторантуру з кардіології та захистив докторську дисертацію, присвячену вивченню проблем серцевої недостатності. З 2000 року працював в КМКЛ №1. 

Тарас Іванович написав понад 100 наукових робіт з актуальних питань кардіології в тому числі навчальний посібник для студентів та інтернів «Сучасні методи діагностики та лікування артеріальної гіпертонії» з грифом МОЗ України. Він є автором книжок для широкого загалу на основі досвіду роботи в кардіореанімації інфарктного відділення лікарні швидкої допомоги, в кардіологічному відділенні, у відділі серцевої недостатності Інституту кардіології, в відділенні здорового способу життя Центру здоров'я; під час викладання на кафедрі внутрішніх хвороб медичного університету, на основі спілкування з великою кількістю пацієнтів і глибокого аналізу не тільки медичних, а й психологічних аспектів розвитку та лікування артеріальної гіпертонії, серцевої недостатності, аритмій, враховуючи досвід закордонних країн.

Чабан Тарас Іванович є головою Всеукраїнської громадської організації “Українська серцева фундація”, яка займається пропагандою здорового способу життя і профілактикою серцево-судинних захворювань, проведенням освітніх програм для населення. 

Тарас Іванович готує та консультує студентів, інтернів з внутрішніх хвороб та сімейної медицини, аспірантів. Був учасником з'їзду СФУЛТ в 2003р. в м. Тернополі, в 2005 р. в м. Полтаві, приймав участь в конференціях: "Актуальні проблеми терапії" (м. Вінниця, 2003р.), "Ліки та життя" (м. Київ, 2004р.), учасником французько-української Програми обміну фахівців в галузі медицини та фармації (м. Париж, 2010, 2012 рр.). 

В своїй роботі Тарас Іванович використовує холтерівське моніторування варіабельності серцевого ритму. Працює над проблемою сучасних методів лікування гіпертонії, атеросклерозу, ожиріння. Запровадив у своїй діяльності індивідуальний підбір препаратів при лікуванні гіпертонії, серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця.

Терапевтична служба перетворилася в клініку. Тут працювали та працюють корифеї лікарської справи: доцент Терно В.С., доцент Бризинський М.А., доцент Доніш Р.М..

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ

Урядова «гаряча лінія»

Урядова «гаряча лінія» - 1545

Медичний портал

Медичний портал

 

Департамент охорони здоров’я

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я України

 

Київська міська державна адміністрація

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених на виконання функцій держави

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених на виконання функцій держави

 

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЛІКАРНІ

Київська міська Клінічна Лікарня №1 працює цілодобово:

Телефон приймальні головного лікаря: (044) 564-65-34 

з 9:00 до 18:00
День прийому громадян

СЕРЕДА  10:00-13:00