Травматологічне відділення

Травматологічне відділення. Історія

Травматологічне відділення СЬОГОДНІ

Завідувач відділенням

МАРТИНЧУК Олександр Олександрович

 

Старша медична сестра відділення

МАРТИНЧУК Любов Василівна

 

ОБСЯГ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІДДІЛЕННЯ:

  • хірургічне лікування хворих із травматичними пошкодженнями системи опори та руху, а також їх наслідками та ускладненнями за допомогою методів стабільно-функціонального та білокального остеосинтезу;
  • відновлювальні операції опорно-рухового апарату: реконструктивно-пластичні операції сухожилків та м'язів; артропластика; відновлювальні операції методами аутодермопластики; відкрите усунення вивихів кінцівок та їх сегментів; коригуючі остеотомії; ампутації та реконструктивні операції кукс кінцівок з первинним їх протезуванням;
  • хірургічне лікування різних форм уроджених та набутих захворювань системи опори та руху, а також дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів та кістково-м'язової системи;
  • закриті репозиції переломів, вивихів з наступною фіксацією гіпсовою пов'язкою або ортезом;
  • протезування кукс, виготовлення індивідуальних коректорів стоп, устілок та ортезів;
  • ендопротезування великих та малих суглобів кінцівок;
  • комплексне медикаментозне й фізіотерапевтичне лікування захворювань та наслідків травм системи опори та руху методами біомеханічної стимуляції, механотерапії, ЛФК, гідрокінезотерапії, мануальної терапії, водолікування, фітотерапії, інформаційно-хвильової КВЧ-терапії, рефлексотерапії та іншими методиками традиційної медицини.

Наявність висококваліфікованого медичного персоналу, оснащення операційного блоку та Центру в цілому сучасною апаратурою та інструментарієм уможливили впровадження світових стандартів медичної реабілітації хворих із патологією опорно-рухового апарату. Це оригінальні методики оперативної корекції деформацій стопи, реконструктивні операції при пошкодженнях та захворюваннях кисті, заміна пошкоджених чи хворих суглобів на штучні (операції ендопротезування), лікування переломів кісток та вивихів суглобів за допомогою передових технологій. Успішно застосовуються апаратні методи лікування пошкоджень та захворювань колінного та плечового суглобів за допомогою артроскопа з використанням біодеградуючих матеріалів. 

Гордістю відділення, як і всієї лікарні, є операційний блок відділення. Окрім вищезгаданного оснащення, в оперблоці створено автоматичну систему підготовки та подачі стерильного повітря з ламінарними потоками. Це відповідає всім санітарно-епідеміологічним вимогам до операційної і дозволяє виконувати сучасні оперативні втручання всіх рівнів складності. 

Артроскопічна операційна     Велика операційна

Робочі будні операційного блоку:

медсестри Роздобудько Г.В., Шевня Н.Г., Нікітіна Л.М
та молодша медсестра Юскова Г.В.

Сумісні операції з хірургами:
Бугров А.Ю, Яворський І.І.

 

Операція артроскопії  колінного суглоба
Данькевич В.П.,  МельникЛ.І.,
інтерни медичного інституту
Металоостеосинтез кісток гомілки
Коршак О.М., Гордий Т.М.,
медсестра Ходаницька Н.А.

Не менш важливою є допомога ортопедичним хворим, які не потребують оперативних втручань: це дегенеративні дистрофічні захворювання хребта та суглобів, набуті та ятрогенні контрактури суглобів, больові синдроми. У таких випадках використовуються ефективні схеми медикаментозного, фізіотерапевтичного лікування, апарати біомеханічної стимуляції, а також гомеопатія й фітотерапія.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛЕННЯ

Згідно з науковими дослідженнями та результатами диспансерного нагляду населення, до 80% людей страждають від різних захворювань стопи. Серед цієї величезної групи людей є хворі, які зазнали різноманітних ушкоджень, переломів стопи, мають вродженні та набуті деформації стопи, наслідки цукрового діабету та нейротрофічні виразки нижніх кінцівок. Детальний аналіз досліджень показав, що недостатнє, а інколи і неправильне, лікування хворих з травмами, їх наслідками та захворюваннями стопи призводить до значної інвалідизації пацієнтів, у тому числі й до ампутації кінцівки. Так, у 2004 році в Україні виконано близько 15000 ампутацій нижніх кінцівок, що в 4-5 разів більше, ніж проведено таких операцій по відношенню до загальної кількості населення в розвинених країнах світу. Це пов'язано з тим, що на Заході в системі ортопедичної допомоги існує спеціальна подологічна служба, працівники якої надають допомогу хворим із різною патологією стопи.

Біомеханічну реабілітацію після операції
проводить лікар Горощук Ю.М.

В Україні ця проблема залишалась невирішеною, незважаючи на те, що значна кількість хворих потребувала невідкладної допомоги.

В КМКЛ №1 створено систему повного закінченого циклу медичної реабілітації ортопедичних хворих у послідовності: швидка допомога – травмпункт – стаціонар – поліклініка – відділення реабілітації, і все як єдине ціле. Завдяки комплексному лікуванню і наданню висококваліфікованої медичної допомоги з використанням сучасних діагностичних апаратів та медичного обладнання, медичний процес спрямовується в необхідному руслі та з максимальною клінічною й економічною ефективністю.

Планова та невідкладна допомога надається мешканцям міста Києва, а також всім громадянам України та інших держав, що потребують медичного обслуговування. Обладнання Центру новітньою діагностичною апаратурою та інструментарієм, використання сучасних методів лікування дозволяє цілодобово надавати хворим якісну спеціалізовану медичну допомогу.

Оперативне втручання на кисті здійснюють
Побережний І.Г.,Пушняк В.В.
Перев’язувальна сестра
Колесіна О.П.
Палата стаціонару Сестра-господиня Бойко Т.О.

 

Медичний пост відділення сестри  
Волик Л.О., Стрижакова В.О.
Старша медична сестра відділення
Мартинчук Л.В.

 

Лікар Шихов А.С. та старша операційна сестра Нікітіна Л.М.ведуть консультативний прийом ветеранів Великої Вітчизняної Війни здійснюють   Озеленення території 

          У відділенні створено всі необхідні та комфортні умови для лікування хворих: палати з санвузлами, вентиляція повітря, проводиться кварцування палат, є система виклику медичного персоналу, зручні ортопедичні ліжка, своєчасне замовлення медикаментів та операційне забезпечення.

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ