Відділ якості медичної допомоги та експертизи тимчасової непрацездатності

Відділ якості медичної допомоги та експертизи тимчасової непрацездатності

Відділ якості медичної допомоги та експертизи тимчасової непрацездатності заснований в КМКЛ №1 в жовтні 2014р.

Мета

Система контролю якості передбачає оцінку діяльності всіх трьох рівнів надання медичної допомоги, а саме: лікар — хворий, відділення лікарні й лікарня в цілому. Враховуючи зазначене, з метою забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги в необхідному обсязі й належної якості за допомогою оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів Київської міської клінічної лікарні № 1, а також для належної організації та проведення експертизи тимчасової непрацездатності, створено цей відділ. 

Першим завідувачем відділу була Кучеренко Ніна Володимирівна – досвідчений керівник, висококваліфікований фахівець у сфері організації охорони здоров’я, яка започаткувала основні напрямки його діяльності.

У серпні 2016 року відділ очолив лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії Луголообі Руслан Джонсович (стаж роботи за фахом 17 років). Також у відділі працює досвідчений лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, к.мед.н, доцент Василенко Леонід Григорович (стаж роботи за фахом 40 років).

Обидва лікарі відділу в 2014р. та 2015р. пройшли тематичні курси по впровадженню Системи управління якістю (СУЯ) в ЛПЗ відповідно до ДСТУ ISO:2009 і отримали сертифікати. Відповідно на лікарів відділу покладено обов’язок по підтвердженню Сертифіката якості, який лікарня здобула у 2014 році. Завідувач відділу призначений представником керівництва з якості в КМКЛ №1.

 

 

лікар-терапевт
вищої кваліфікаційної категорії
Луголообі Руслан Джонсович

 

 

лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії,
к.мед.н, доцент
Василенко Леонід Григорович

 

 

Основні напрямки роботи:

 

І

ІІ

ІІІ

Клінічний аудит, експертна оцінка якості надання медичної допомоги на всіх етапах клінічного маршруту пацієнта

Експертиза
тимчасової непрацездатності

Впровадження в КМКЛ №1 системи управління якістю у відповідності до ДСТУ ISO 9001:2009(2015)

  

Загалом, контроль якості усіх виробничих процесів у Київській міській клінічній лікарні №1, що в кінцевому рахунку гарантує високий рівень медичної допомоги, і є червоною лінією у діяльності відділу. Відділ реалізовує такі завдання через блискуче функціонуючу систему управління якістю відповідно міжнародному стандарту ISO 9001, гармонізованому під особливості вітчизняної системи охорони здоров’я.  

 

Практична діяльність відділу полягає у:

 

• впровадженні документації системи управління якості відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009(2015) в КМКЛ №1;

• організації та проведенні експертної оцінки ведення медичної документації в клінічних підрозділах закладу.

• активній участі в оперативних нарадах, комісіях, конференціях, перевірках КМКЛ №1;

• розробці нових (локальних) клінічних протоколів;

• розробці локального формуляру лікарських засобів;

• участі у роботі фармакотерапевтичної комісії КМКЛ №1;

• організації, статистичній обробці та аналізуванні анкетування пацієнтів щодо задоволеності медичною допомогою в закладі;

• організації внутрішнього аудиту відповідно до стандарту ISO;

• розгляді скарг пацієнтів;

• організації клінічних розборів складних випадків лікування;

• взаємодії з викладачами та науковцями кафедр медичних вишів, які базуються на території КМКЛ №1;

• організації та проведенні експертизи тимчасової непрацездатності в КМКЛ №1 під контролем представників фонду соціального страхування;

• безпосередньому наданні профільної медичної допомоги пацієнтам лікарні;

• організації та експертизі якості надання медичної допомоги у КМКЛ №1 пацієнтам від страхових компаній;

• організації та експертизі якості періодичних медичних оглядів співробітників КМКЛ №1;

• організації роботи комісії по вивченню летальних випадків та патологоанатомічних конференцій;

• оганізації контролю виконання управлінських рішень та корегуючих дій;

• організації управління ризиками в КМКЛ №1;

• організації сертифікаційного (зовнішнього) аудиту Органом сертифікації на предмет відповідності системи управління якості в лікарні міжнародним і державним стандартам.

 

Телефон для консультацій та допомоги
у вирішенні проблемних питань
надання медичної допомоги в КМКЛ №1:

(044) 561-17-47 

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ