Терапевтичне відділення

ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Завідувач відділення
СИДОРЕНКО Віталій Сергійович

     

     Терапевтичне відділення №2 надає висококваліфіковану медичну допомогу хворим із неспецифічними захворюваннями легень, нирок. 

 

Клінічні напрямки діяльності відділення:

  • -  Імунологічне вивчення та лікування хворих, які часто тривало хворіють.
  • -  Вивчення імунологічних аспектів розвитку пневмоній та застосування новітніх методик  для імунотерапії цього захворювання.
  • - Вивчення та лікування бронхолегеневої патології, яка супроводжується  обструктивним синдромом інфекційно-алергічного походження.
  • - Розробка методів адаптивної імунотерапії для лікування аутоімунної та імунокомплексної патології.
  • - Вивчення та лікування хворих з синдромом хронічної втоми.

      Щодо синдрому хронічної втоми, то він розповсюджується зі швидкістю епідемії, проте не всі хворі усвідомлюють серйозність захворювання. Згідно статистики, за останні 5 років щодня реєструється близько тисячі нових випадків захворювання. Частота СХВ може складати 75 - 267 випадків на 100000 населення. Тому лікарі Центру імунології багато уваги приділяють проблемам діагностики та лікування цього захворювання. СХВ - це постійне відчуття стомленості протягом не менше, ніж 6 місяців. Певна частина симптомів СХВ притаманна інфекційним захворюванням, а інша - пограничним нервово-психічним станам. Діагноз обов'язково має бути підтверджений лікарем, проте для цього необхідно провести не менше двох обстежень з інтервалом близько одного місяця, у ході яких може бути встановлений стійкий характер симптомів хвороби. Слід відмітити, що якомога раніше звернення до спеціаліста сприяє успішнішому лікуванню.

     Поряд з загально-клінічними дослідженнями, у відділенні широко використовуються імунологічні методи діагностики. Функціонує кабінет проведення алергологічних проб та специфічної імунної терапії.

     Разом з лікувально-діагностичною роботою відділення здійснюються науково практичні дослідження.

     

     Відділення клінічної імунології було відкрито вперше в Україні в 1991році на базі загально-терапевтичного відділення. Очолював відділення імунотерапії до листопада 2017 року лікар терапевт вищої категорії Тітомир Анатолій Іванович, який працює в лікарні з 1975 року.

 

МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Лікар-імунолог Решетицька Наталія Євгеніївна після закінчення Харківського медичного інституту розпочала свою лікарську кар'єру в КМКЛ №1 (1989р.). Вона працює над проблемами імунології - синдром хронічної втоми - захворювання, актуальність якого пояснюється складним діагностуванням. Наталія Євгенівна також займається скриннінгом алергічних захворювань.

 

 

Лікар-імунолог
Решетицька Наталія Євгенівна 

 

 

Процедурна медсестра Філоненко С.В. (праворуч) та палатна медсестра Вакуленко А.М.(ліворуч)

 

З 1990 року у відділенні працює лікар-терапевт Кияненко Олена Олександрівна. У 1989р. вона закінчила Ворошиловградський медичний інститут. Пройшла інтернатуру, отримала І категорію. Олена Олександрівна користується заслуженою повагою серед колег та пацієнтів, вона чуйна та доброзичлива людина, хороший лікар.

 

     

     Колектив лікарів відділення

     

     У підготовці молодого покоління лікарів беруть участь майже всі працівники відділення. У кожного з них свій світогляд, свій досвід, яким вони з радістю діляться. Наприклад, лікар-ендокринолог Злова Тетяна Іванівна. Свою спеціальність вона здобула в Луганському медичному інституті у1984р.. Сьогодні вона має достатньо досвіду, щоб консультувати лікарів-інтернів, які спеціалізуються на ендокринології. 

     

     

     Навчальний момент

     

     Колектив інтернів

     

Не менш важку та потрібну роботу виконують медичні сестри відділення, серед яких необхідно відмітити палатну медсестру Романенко Людмилу Іванівну. Роботу в Київській міській клінічній лікарні №1 вона розпочинала на посаді бухгалтера. Проте, через деякий час вона зрозуміла, що її поклик не бухгалтерія, а медицина. Тому майбутня медсестра вступила до Київського медичного училища №3, яке успішно закінчила у 1987 році. Тепер Людмила Іванівна допомагає порадами молодим медсестрам, які прийшли працювати до відділення. Романенко Л.І. працює над проблемами попередження та розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій та СНІДу.

 

Основною метою відділення є діагностика та лікування виявлених імунопатологій. До того ж у 2004 році у відділенні клінічної імунології почав функціонувати кабінет скріннінго-алергічних захворювань, який дає можливість проводити алергопроби та лікування різних алергій.

 

Контакти:

м. Київ, Харківське шосе, 121
Лікувально-палатний корпус
8-й поверх

Тел.. 044-563-18-90

 

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ